Home / Over Bepravo

Over Bepravo

De BPV applicatie voor MBO

De BPV Applicatie van Bepravo is ontwikkeld als tool voor de periode waarin studenten, stagebegeleiders en docenten met elkaar werken aan de BeroepsPraktijkVorming. De stageperiode is een intensieve en belangrijke periode voor studenten waarin zij opdrachten, werkstukken en verslagen moeten maken. De stagebegeleiders hebben als opdracht deze te controleren en zullen regelmatig een tussentijdse beoordeling of gesprek aangaan, conform de BPV bepalingen. De docenten hebben hier een controlerende en begeleidende taak in. De BPV app is gedurende de BPV of stageperiode de tool voor student, stagebegeleider en docent waarin opdrachten, communicatie en beoordelingen samen komen. Niet meer op papier met alle rompslomp, maar netjes digitaal en met handtekeningen. De benodigde digitale documenten kunnen makkelijk toegevoegd worden aan het leerling-volg-systeem. De BPV app is specifiek ontwikkeld voor de stageperiode met de nadruk op eenvoud en makkelijke bediening en goede overzichten.


Hoe werkt de BPV applicatie

Iedere opleiding heeft vastgelegd welke opdrachten, taken, werkstukken en dergelijk gedurende de stageperiode uitgevoerd moeten worden. Vaak gebeurd dit aan de hand van een BPV handleiding die per opleiding (crebo) verschillend kan zijn. Op dit moment werkt men veelal met papieren versies en is er vaak onduidelijkheid bij studenten over de taken, ontbreekt controle, moeten formulieren handmatig worden bijgehouden, verzonden en gedigitaliseerd worden. 

Voor student

De volledige BPV handleiding met alle opdrachten, formulieren, voortgangsformulieren en beoordelingen staan in de BPV applicatie. De leerling beschikt over een eigen BPV-App en kan inloggen op telefoon, laptop of desktop en ziet in een overzicht wat er gedurende de stageperiode gedaan moet worden. Start een opdracht en gedurende het werken kan deze bijgewerkt en tussentijds opgeslagen worden. Is de opdracht klaar en gecontroleerd dan staat deze opdracht gemarkeerd als afgrond. Zo kan de student stap voor stap door de opdrachten heenlopen en weet precies wat wel en niet klaar is. 

Voor stagebegeleider

Ook de stagebegleider heeft een eigen BPV-App en kan ook middels telefoon, laptop of desktop inloggen en ziet direct alle gekoppelde leerlingen. Bij de leerling ziet de stagebegeleider een overzicht van alle voortgangsformulieren, tussentijdse beoordelingen en afgeronde opdrachten. De stagebegeleider krijgt ingevulde rapportage's of opdrachten van de student te zien die ter controle klaarstaan en kan daar eenvoudig op reageren of met een handtekening ter goedkeuring afronden. Een andere belangrijke taak van de stagebegeleider is het invullen van voortgangsformulieren en beoordelingen. Deze staan ook per leerling klaar in een overzicht welke open staan en welke afgerond zijn. Ditzelfde geldt voor gesprekken met beoordelingen. 

Voor docent

De docent heeft veelal de laatste controlerende functie en kan tijdens de stage in zijn eigen BPV-App alle leerlingen en voortgang controleren en kan waar nodig ook documenten controleren en aftekenen of afwijzen met opmerkingen. Ieder kan desgewenst afgeronde formulieren downloaden als PDF. 


Ontstaan van de Bepravo BPV-App

Het team van Bepravo heeft al jarenlang ervaring in het bouwen van applicaties voor het onderwijs. Zo zijn wij betrokken geweest bij de bouw van een BPV Applicatie, specifiek voor ROC van Twente voor de iPad en zijn wij in diverse stuurgroepen betrokken geweest bij het onderdeel Stagebegeleiding en de daarbij behorende formulieren en toetsingen. Ook hebben wij voor grote college's gesprekken applicaties ontwikkeld. Deze kennis is samengekomen in dé BPV app voor MBO (en HBO).